Výmena a vrátenie tovaru

1. Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Tovar môžete vrátiť do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu. Na tento účel je možné použiť a vyplniť formulár „Odstúpenie od zmluvy“. Platbu Vám vrátime do 14-tich dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručení vami objednaného tovaru. Náklady na spätnú dopravu hradíte Vy.

2. Výmena tovaru (reklamácia)

Reklamáciu si môžete uplatniť vypísaním reklamačného formulára, ktorý vám bol odoslaný mailom pri odoslaní tovaru. V prípade straty ho nájdete po prihlásení sa na svoj účet v sekcii „História nákupov“. Po zobrazení konkrétnej objednávky, ktorú chcete reklamovať, sa vám dole naľavo ponúknu príslušné tlačidlá REKLAMÁCIA/VRÁTENIE TOVARU alebo ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete aj tu. V prípade komplikácií nás kontaktujte na e-maili: katarina@petratoth.sk.

Tovar musí byť vrátený v rovnakom stave, v akom ste ho prevzali, t.j. nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a v pôvodnom balení a spolu s vráteným tovarom je potrebné pribaliť aj faktúru a reklamačný formulár. V prípade vyplnenia reklamačného formuláru online, stačí zaslať na našu adresu tovar spolu s faktúrou. O priebehu reklamácie budete informovaný najneskôr do 30-ich dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.

Tovar v prípade odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie nám zašlite na nasledovnú adresu:

Petra Toth, s.r.o.
Stavbárska 38
82107 Bratislava