Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Marína

Nezabudnuteľný príbeh lásky skrýva báseň Andreja
Sládkoviča - Marína. Lásky k žene, lásky k životu
a k našej krajine. Príbeh lásky medzi Andrejom
a Marínou pozná snáď každý z nás. Je v ňom túžba
a smútok zároveň. V básni sa ukrýva celý náš život
so svojimi vzletmi aj pádmi. Nie je to vymyslený príbeh,
Andrej báseň písal roky a tak, ako každý z nás sa
za tie roky zmenil, menila sa aj láska k Maríne.

Zo začiatku horí túžbou, neskôr preklína moment ich stretnutia, ospevuje krásu a surovosť našej krajiny. Málokto vie, že Andrej venoval Maríne prsteň. A to bol pre mňa moment rozvinúť v šperkoch tému ich naplňujúcej lásky. Prsteň bol v tvare nezábudky a som si istá, že tento motív Andrej nevybral náhodou. Nezábudky, tak ako je zrejmé z ich názvu, sú kvety symbolizujúce nerozlučiteľný cit. Častokrát mládenci aj dievčence darovávali tento kvet svojej láske, aby na nich nezabudla. Len tak, z lásky, aby ich mali neustále na pamäti.