VEC: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Týmto vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
(vypíšte zoznam tovaru alebo číslo faktúry)Dátum objednania tovaru:

Dátum prijatia tovaru:


Dôvod odstúpenia od zmluvy
(Nie je Vašou povinnosťou ako spotrebiteľa uviesť dôvod, avšak jeho dobrovoľným vyplnením pomáhate zlepšiť nami poskytované služby)
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:
(Uveďte prosím Vaše číslo účtu, názov banky, kde Vám budú zaslané peňažné prostriedky po tom, ako nám bol tovar doručený späť, alebo keď preukážete zaslanie tovaru späť)Vaše meno a priezvisko:

Adresa (ulica, číslo, názov obce, PSČ):Dátum a Váš podpis: