Ochrana súkromia

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky, alebo nám boli poskytnuté behom registrácie nového zákazníka sú spoločnosťou Petra Toth, s.r.o. považované za diskrétne údaje a nie sú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (prepravná spoločnosť a pod.) a to len v ich nevyhnutnom rozsahu. Chránime Vaše súkromie v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Petra Toth, s.r.o.
Belá 90, 943 53 Belá
IČO: 50 587 595
DIČ: 2120393121
IČ DPH: SK2120393121