Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Marína

31. January 2021

 


Nezabudnuteľný príbeh lásky skrýva báseň Andreja Sládkoviča - Marína. Lásky k žene, lásky k životu a k našej krajine. Príbeh lásky medzi Andrejom a Marínou pozná snáď každý z nás. Je v ňom túžba a smútok zároveň. V básni sa ukrýva celý náš život so svojimi vzletmi aj pádmi. Nie je to vymyslený príbeh, Andrej báseň písal roky a tak, ako každý z nás sa za tie roky zmenil, menila sa aj láska k Maríne. Zo začiatku horí túžbou, neskôr preklína moment ich stretnutia, ospevuje krásu a surovosť našej krajiny. Málokto vie, že Andrej venoval Maríne prsteň. A to bol pre mňa moment rozvinúť v šperkoch tému ich naplňujúcej lásky. Prsteň bol v tvare nezábudky a som si istá, že tento motív Andrej nevybral náhodou. Nezábudky, tak ako je zrejmé z ich názvu, sú kvety symbolizujúce nerozlučiteľný cit. Častokrát mládenci aj dievčence darovávali tento kvet svojej láske, aby na nich nezabudla. Len tak, z lásky, aby ich mali neustále na pamäti. Vytvorila som teda moju vlastnú verziu prsteňa s nezábudkou, ktorý Andrej Maríne venoval. O Maríne sa vedelo, že veľmi rada kreslí a to najmä vzory a kvety.


Okrem básne Marína, napísal Andrej Sládkovič aj svojho slávneho Detvana. Celý jeho dej sa odohráva v Podpoľaní. Ukazuje krásu nášho národa a poukazuje na jeho chyby. Pripomína doležitosť zvykov a tradícií.

Pri mojej letnej tour de kroje som sa zastavila v Podpoľaní a v Očovej, aby som si pozrela očovské kroje. Veľmi ma zaujali vyšívané kabáty bohatou výšivkou, ktorá pripomínala kyticu lúčnych kvetov, s púčikmi, srdcami a kvetmi podobnými nezábudkám. Rozhodla som sa, že to by mohol byť ten správny ornament, ktorý by som mohla pri spracovaní témy Maríny vyrobiť. Opatrne som vytvorila prvý prsteň a ostatné šperky si už našli svoju cestu do sveta prostredníctvom mojej fantázie. Šperky som tvorila tak, ako by ich samotná Marína tušom a ceruzkou nakreslila. Je v nich jemnosť, chlad a zároveň láska. Sú to šperky pre všetky Maríny, pretože mnohé z nás sa stotožnia s príbehom, ktorý pred 177 rokmi Marína zažila. Pretože ľudia ani láska sa nemenia, menia sa len kulisy okolo nás. Šperky venované všetkým nezabudnuteľným súčasným Marínam.


1

Ja sladké túžby, túžby po kráse
spievam peknotou nadšený,
a v tomto duše mojej ohlase
svet môj je celý zavrený;
z výsosti Tatier ona mi svieti,
ona mi z ohňov nebeských letí,
ona mi svety pohýna;
ona mi kýva zo sto životov:
No centrom, živlom, nebom, jednotou
krás mojich moja Marína!23

Ty noc vážna, ty noc tichá,
kráľovná ty nebeských snov!
Ty čuješ, keď slávik vzdychá
žalobný žiaľ svojich tónov:
Daj mi byť snom, čo raje tvorí,
byť pokojom, čo strasti borí,
keď tieň tvoj svety otočí!
Tam sa k duši jej nachýlim,
k tým krajinám srdca milým,
keď zastrie blesk hviezdnych očí!24

A keď zas svetlo rannej zory
osvieti tvár tú nebeskú,
ja tam budem, kde ľúbosť horí
v hviezdnych očí jasnom blesku.
A potom zlietnem útlym letom
k ľaliových ňadier svetom,
spočiniem na ich dolinách
a hľadieť chcem na tie kryštály,
čo v bleskoch zlatých pozostali
na hviezdnych očú výšinách. —


41

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,
možno mi ruku nedostať,
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,
možno mi nemilým ostať,
možno mi ústam smädom umierať,
možno mi žialiť v samote,
možno mi život v púšťach zavierať,
možno mi nežiť v živote,
možno mi seba samého zhubiť: —
nemožno mi ťa neľúbiť!


56

Potom? — Ach, to je Petra svätyňa
v ohradách rimanskej slávy,
velikosť sa v tých stenách vypína,
mramorné vravia postavy!
Tam pred najvyšším posvätným stolom,
okom letiaca k nebeským pólom,
kľačí nadšená dievčina
a na jej čele svätosti dúha —
Ona sa modlí? — Ona sa rúha,
keď kľakne zbožná Marína!


64

No, nežiadam si tvoje radosti,
bárs aj prekrásne, nevinné,
pre mňa nech trebárs žriedlo sladkosti
zastane, vyschne, vyhynie;
žiadam si ale jednu z radostí,
pravda, tú najprvnejšej veľkosti,
v čase nezmennom požívať:
Radosť tú, večne do tvojich očí,
keď sa z nich radosť nadzemská točí,
s sladkým nadšením sa dívať. —


291

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsi svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

Predstavujem vám MarínuOficiálny predaj na našom e-shope sa začne 2.2.2021 o 20:00.